Вгору
ГлавнаяГалузіМіжнародні компанії

Міжнародні компанії

Локалізуйте і автоматизуйте бізнес-процеси міжнародної компанії. Адаптація під українське законодавство і впровадження корпоративних стандартів за допомогою ERP-системи

Є ЗАВДАННЯ ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ?

Ми знаємо, як вирішити вашу
індивідуальну задачу на основі
нашого досвіду!

Відправляючи форму, Ви погоджуєтеся з умовами обробки персональних даних


ERP для міжнародних компаній

Для міжнародних компаній в Україні важливо працювати в інформаційній системі, в якій можна вести роботу по корпоративним стандартам з адаптацією під українське законодавство.

Якісно локалізувати і адаптувати бізнес-процеси міжнародної компанії в Україні можна в ERP-системі. За допомогою грамотного консалтингу досвідченого інтегратору можна створити зручне інформаційне поле. Всі дані будуть консолідовані, звітність регламентована і готуватися одночасно по ПСБО і МСФО без зайвих трудовитрат.

Результати

1

Єдиний інформаційний простір
Правильно локалізовані бізнес-процеси в ERP-системі і налаштована інтеграція із стороннім ПЗ - це єдиний інформаційний простір для зручної роботи

2

Консолідація даних
Всі документи зберігаються в єдиній інформаційній системі, що дозволяє вести облік за стандартами головного офісу в одному місці

3

Автоматична звітність по ПСБО і МСФЗ
В системі налаштовується одночасна автоматична підготовка звітності за двома стандартами: ПСБО і МСФО

4

Аналітика показників
Оперативне надання звітності по всіх операціях в головний офіс компанії для аналізу

Вирішуємо ваші бізнес-завдання

Консолідація звітності та бізнес-аналіз

 • Дані консолідуються, і облік ведеться за стандартами головного офісу. Звіти складаються швидко і з мінімальними затратами
 • Багатошаровий аналіз накопиченої інформації від загальної картини до детального представлення
 • Аналітика за допомогою інфографіки
 • Стратегічне управління за методикою Balanced Scorecard: декомпозиція цілей, визначення та контроль ключових показників
 • Експрес-аналіз фінансового стану в розрізі бізнес-напрямків з розгорнутим висновком
 • Широкий спектр аналітичних панелей для виведення і обробки різних даних в одній формі
leptop

Облік і звітність по МСФО

leptop
 • Підтримка обліку по МСФО в двох моделях: транзакційний і трансформаційній
 • Автоматизація 14 об'єктів паралельного обліку в додаток до традиційних моделей: ОС, резерви та ін
 • Формування пакету індивідуальної і консолідованої звітності та приміток до них
 • Набір інструментів fast close («швидкого закриття періоду»), такі як портал звірки внутрішньогрупових операцій; портал нарахувань (accruals)
 • Функція «подвійного закриття» звітного періоду дозволяє закривати період за МСФЗ раніше ПСБО

Інтеграція і управління майстер-даними

 • Інтеграція з міжнародними системами: SAP, Oracle, Navision і іншим ПО
 • Імпорт даних з будь-яких зовнішніх систем, що підтримують технологію ADO
 • правління майстер-даними (еталонної і централізованої нормативно-довідковою інформацією) групи компаній
 • Спеціальний add-on для Microsoft Excel, що дозволяє працювати з даними інформаційної бази, не залишаючи звичного офісного пакету
 • Опциональная інтеграція з прикладним рішеннями 1С:Підприємство
leptop

Бюджетування і казначейство

leptop
 • Збільшене і детальне планування грошових потоків
 • Управління миттєвою і короткостроковою ліквідністю
 • Поєднання централізованої і децентралізованої моделі управління грошовими коштами холдингу
 • Ефективне управління кредитними, валютними і процентними ризиками
 • Прогнозування динаміки показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників, функції «ковзного планування» і «планування від досягнутого»
 • Швидке формування необхідних бюджетів з комбінуванням методології планування «знизу вгору» і «зверху вниз»
 • Механізми вивірки і виключення внутрішньогрупових операцій

Бухгалтерський і податковий облік

 • Використання вбудованої конфігурації BAS Бухгалтерія підприємства
 • Повна автоматизація бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації
 • Наскрізний облік в розрізі підрозділів організації, як виділених, так і не виділених на окремий баланс
 • Облік доходів і витрат, а також фактичного прибутку по кожному відокремленому підрозділу
 • Можливість вказати адреси, телефони, прізвища відповідальних осіб для кожного відокремленого підрозділу
 • Роздільна нумерація документів по відокремленим підрозділам
leptop

Імпорт та Експорт

leptop
 • Облік експорту та імпорту
 • Можливість робити прихід, витрата або переміщення товарів
 • Робота з накладними
 • Проведення продажу на конкретного клієнта
 • Проведення продажу від імені різних організацій
 • Відстеження оплаченої суми і розміру боргу по кожному продажу
 • Відстеження в накладних боргів з оплати постачальникам

Управління закупівлями

 • Агрегування потреби в матеріальному забезпеченні бізнес-одиниць
 • Автоматизація тендерних процедур, включаючи скоринг постачальників і тендерних пропозицій
 • Виконання централізованих закупівель за ключовими позиціями і контроль за децентралізованими закупівлями по менш істотним позиціям
 • Орієнтація на роботу в умовах територіально-розподілених груп компаній з різними системами управління запасами
 • Бюджетування закупівель від потреби для виробничих і торгових компаній, від лімітів для АХР і організацій
 • Формування річного плану закупівель.
leptop

Управління договорами

leptop
 • Облік договорів і станів договорів, в т.ч. структури специфікацій і додаткових угод
 • Можливість гнучкого узгодження договорів, автоматизація повного життєвого циклу договору
 • Облік комерційних договорів: аналіз і ранжування за ступенем ризику і прибутковості, визначення типових умов розрахунків, управління графіком розрахунків
 • Облік договорів фінансування: позики отримані і видані, депозити, овердрафти, факторинг
 • Облік тендерних процедур
 • Блок по роботі з претензіями (включаючи як досудові, так і судові процедури)

Впровадження ERP-системи з assino:

Міжнародні стандарти

Фахівці assino розробляють індивідуальні проекти впровадження та налаштування бізнес-процесів на основі досвіду лідерів міжнародного бізнесу

Єдина проектна команда

Над кожним проектом працює злагоджена команда досвідчених фахівців. За клієнтом закріплюється менеджер проекту, який повністю занурений в усі тонкощі бізнес-процесів

Прозорий процес впровадження

Ми вибудовуємо довірчі відносини з нашими клієнтами: не перевищуємо бюджет, звітуємо про кожен етап проекту і завжди здаємо проекти вчасно

Якісна документація

Кожен етап проекту закривається документом з докладним описом виконаних робіт. Це спрощує подальшу підтримку і розвиток системи

Консолідація

Під час налаштування системи ми орієнтуємося на стандарти головного офісу, ПСБО і МСФО. Це означає, що документи та звіти будуть створюватися за єдиною формою в найкоротші терміни

Технічна підтримка

Виділені під проект технічні фахівці підтримують стабільну роботу системи і швидко вирішують проблеми в рамках договору про якість обслуговування (SLA)

Хто ми

Міжнародна консалтингова компанія —

лідер ринку автоматизації міжнародних компаній в Україні і країнах СНД.

Професіонали з підтвердженим досвідом і

впровадженою системою управління якістю ISO 9001:2015

ДОСВІД

20+

лет разработки и внедрения программных решений для ERP-систем на базе продуктов 1C и их интеграции с SAP, Microsoft и др.

УСПІХ

200+

реализованных проектов

КОМАНДА

300+

экспертов в практике по бизнес-решениям с обширным техническим опытом

Залишилися питання по автоматизації?

Запитайте професіоналів.
Рішення вашої задачі може бути набагато простіше!

Відправляючи форму, Ви погоджуєтеся з умовами обробки персональних даних